LTF-Tolken API v1

Dokumentation

Här beskrivs kortfattat hur utvecklare kan hämta information från LTF-Tolkens databas. Data kan hämtas i både XML- och JSON-format.

Informationen är läst från en LTF-databas och omtolkad för att bättre passa maskinell avläsning och hämtas enligt WFS-standarden.
I tillägg till WFS erbjuder API:et även metoder som förenklar vanliga anrop. Alla koordinater returneras i WGS84 (EPSG:4326) och default xml format är GML (version 3.1.1).

Adresser och information

API:et följer formatet /LTF-Tolken/v1/{föreskrift}/{operation}?apiKey={APIKEY} (ex. /LTF-Tolken/v1/pbuss/all?apiKey=123456789)
Följande föreskrifter finns just nu tillgängliga:

Föreskrift Beskrivning
servicedagar En servicedag-föreskrift anger när en gata, eller del av gata, är förbjuden att parkera på. Generellt gäller i innerstaden en vardag i veckan mellan 00.00 - 06.00 och i ytterområden 08.00 - 16.00.
ptillaten Föreskrift som anger var och när det är tillåtet att parkera.
pbuss Föreskrift som anger var endast bussar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
plastbil Föreskrift som anger var endast lastbilar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
pmotorcykel Föreskrift som anger var endast motorcyklar får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.
prorelsehindrad Föreskrift som anger var endast rörelsehindrade förare med särskilt tillstånd får parkera. För andra fordon gäller parkering förbjuden.

Operationer

Varje typ av föreskrift erbjuder följande operationer

Operation Beskrivning
all Ger föreskrifter utan att filtrera något.
weekday Ger föreskrifter för en veckodag.
area Ger föreskrifter inom ett område.
street Ger föreskrifter för ett gatunamn.
within Ger föreskrifter inom ett avstånd i meter från en koordinat utan någon speciell sortering. Begränsning med maxFeatures ger alltså inte de närmaste föreskrifterna.
untilNextWeekday Ger föreskrifter inom 24 timmar eller fram till samma tid nästkommande vardag. (Endast servicedagar)
wfs Ger möjlighet att ställa ett kraftfullt WFS-anrop. Stödjer alla WFS-parametrar förutom de som API:et sätter (service=WFS&version=1.0.0&typeName={föreskrift})

Parametrar

Varje operation stödjer följande parametrar (alla utom apiKey är valfria)

Parameter Beskrivning
apiKey Obligatoriskt attribut där man anger den API-nyckel man fått tilldelad.
maxFeatures Begränsar antalet föreskrifter i svaret. Tänk på att inga metoder gör sorteringar, så när man begränsar antalet finns det inget som säger att man får de bästa/första/närmaste träffarna.
outputFormat Ger möjlighet att få svaret i annat format än XML. Här stöds värdena xml och json. Standard är xml.
callback Om outputFormat=json kan namnet på en callback metod anges för att få svaret som parameter i ett funktionsanrop (JSONP).

Exempel

Hämta servicedagar med servicetid på måndagar.

Hämta servicedagar med servicetid på måndagar
/servicedagar/weekday/måndag?outputFormat=json&apiKey={APIKEY}

Hämta alla parkeringsplatser för lastbilar.

Hämta alla lastbilsparkeringar
/plastbil/all?outputFormat=json&apiKey={APIKEY}

Hämta bussparkeringar inom 100 m från en koordinat

Hämta bussparkeringar inom 100 m från en koordinat
/pbuss/within?radius=100&lat=59.32784&lng=18.05306&outputFormat=json&apiKey={APIKEY}

Hämta MC-parkeringsplatser på Odengatan

Hämta MC-parkeringsplatser på Odengatan
/pmotorcykel/street/Odengatan?outputFormat=json&apiKey={APIKEY}